Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 546/21
Ημερ. Δημοσίευσης 17/05/2021
Αποδημοσίευση 17/06/2021
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΜΔ για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επιθεώρησης RAS FAS ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, Διάρκειας 2 Ετών, Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 310.000,00€