Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 548/21
Ημερ. Δημοσίευσης 17/05/2021
Αποδημοσίευση 22/06/2021
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΜΔ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων, για Κάλυψη Αναγκών Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών Σαλαμίνας, Αττικής και ΚΕ ΠΟΡΟΣ, για 36 Μήνες Εκτιμώμενης Αξίας 947.369,00 Ευρώ.