Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 549/21
Ημερ. Δημοσίευσης 18/05/2021
Αποδημοσίευση 15/06/2021
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 56A/21 - EΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ - “TEST STATION PNEUMATIC - SYSTEM”
Συνημμένα αρχεία