Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 553/21
Ημερ. Δημοσίευσης 19/05/2021
Αποδημοσίευση 15/06/2021
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΜΔ για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επιθεώρησης ΚΜ MTU 493 V12 AZ80 Y/Β τ. 209, Διάρκειας 3 Ετών, Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 220.000,00€