Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 561/21
Ημερ. Δημοσίευσης 21/05/2021
Αποδημοσίευση 23/06/2021
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΜΔ για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ, Διάρκειας 18 Μηνών, Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 220.000,00€