Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 567/21
Ημερ. Δημοσίευσης 24/05/2021
Αποδημοσίευση 16/06/2021
σε 2 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
23/21 : Προμήθεια Πυροσβεστικών Αερίων για Κάλυψη Αναγκών Πολεμικών Πλοίων, Συμφωνία Πλαίσιο Δύο (2) Ετών, Εκτιμ. Αξίας 75.400,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπερ. Κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία