Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 578/21
Ημερ. Δημοσίευσης 27/05/2021
Αποδημοσίευση 08/07/2021
σε 3 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
24/21 : Προμήθειας Συστήματος Αυτοματοποίησης Παραγωγής Χαρτογραφικών Προϊόντων (Λογισμικό και ΒΔ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 600.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία