Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 585/21
Ημερ. Δημοσίευσης 01/06/2021
Αποδημοσίευση 21/06/2021
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Απόφαση Κύρωσης Προσλήψεων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022