Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 586/21
Ημερ. Δημοσίευσης 28/05/2021
Αποδημοσίευση 17/06/2021
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
14/21 : Προμήθεια Πυροτεχνικών Πνευστών Σχεδιών, μέσω σύναψης Συμφωνίας- Πλαισίο Δύο (2) Ετών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 127.669,96€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία