Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 594/21
Ημερ. Δημοσίευσης 31/05/2021
Αποδημοσίευση 30/06/2021
σε 2 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΜΔ για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επιθεώρησης W6 ΚΜ MTU 20V538 TΒ 91 ΤΠΚ τ. ΛΑΣΚΟΣ-ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ, Διάρκειας 4 Ετών, Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 12.000.000,00€