Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Προμήθειες Κλιμακίου Προμηθειών ΚΕΦΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου 596/21
Ημερ. Δημοσίευσης 31/05/2021
Αποδημοσίευση 22/06/2021
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 77/21 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AN/SYQ-13 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ
Συνημμένα αρχεία