Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 603/21
Ημερ. Δημοσίευσης 02/06/2021
Αποδημοσίευση 01/07/2021
σε 2 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 73Α/21 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ρ/Ε BRIDGEMASTER ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ