Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 604/21
Ημερ. Δημοσίευσης 02/06/2021
Αποδημοσίευση 22/06/2021
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 79/21 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ρ/Ε BRIDGEMASTER Π. ΠΛΟΙΩΝ