Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 605/21
Ημερ. Δημοσίευσης 02/06/2021
Αποδημοσίευση 14/06/2021
σε 14 ώρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 78/21 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ LM2500 Π. ΠΛΟΙΩΝ
Συνημμένα αρχεία