Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 609/21
Ημερ. Δημοσίευσης 04/06/2021
Αποδημοσίευση 28/06/2021
σε 2 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 81/21 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΑΡΚΩΝ ΜΚ-55 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
Συνημμένα αρχεία