Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 610/21
Ημερ. Δημοσίευσης 04/06/2021
Αποδημοσίευση 14/06/2021
σε 14 ώρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 80/21 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΙΑΣ ORU ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ESM ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Π.