Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 611/21
Ημερ. Δημοσίευσης 08/06/2021
Αποδημοσίευση 28/06/2021
σε 2 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 82/21 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ VELOCITY FUSE (ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DE-1160 VDS) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ
Συνημμένα αρχεία