Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 612/21
Ημερ. Δημοσίευσης 08/06/2021
Αποδημοσίευση 28/06/2021
σε 2 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 83/21 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ELECTRIC COMPONEN ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ
Συνημμένα αρχεία