Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 613/21
Ημερ. Δημοσίευσης 08/06/2021
Αποδημοσίευση 18/06/2021
σε 4 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Απόφαση Μετάθεσης Χρόνου Διενέργειας Σ.Δ. για το Σχεδιασμό, Κατασκευή Και Εγκατάσταση Νέου Συστήματος Παραμετρικής Παρακολούθησης σε μία (1) Κ/Φ τ. Μαχητής