Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 614/21
Ημερ. Δημοσίευσης 08/06/2021
Αποδημοσίευση 16/06/2021
σε 2 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Στερέωσης και Αποκατάστασης του Πύργου Φάρου Σίδερου Σητείας.