Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 616/21
Ημερ. Δημοσίευσης 09/06/2021
Αποδημοσίευση 14/06/2021
σε 16 ώρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 01/21 Φ/Γ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ