Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 617/21
Ημερ. Δημοσίευσης 09/06/2021
Αποδημοσίευση 24/06/2021
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΜΔ για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Αντικατάστασης RUBBER BEARING με THΟRDON BEARING ΦΓ ΨΑΡΑ , Διάρκειας 18 Μηνών, Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 200.000,00€