Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 619/21
Ημερ. Δημοσίευσης 10/06/2021
Αποδημοσίευση 15/06/2021
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΛΕ:2410902001 ΥΠ. ΑΡ 03/21 ΣΝΔ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ν.ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΣΛΣ)