Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 620/21
Ημερ. Δημοσίευσης 10/06/2021
Αποδημοσίευση 15/06/2021
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΛΕ:2410989899 ΥΠ. ΑΡ 02/21 ΣΝΔ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ν.ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΣΛΣ)