Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 730/21
Ημερ. Δημοσίευσης 14/07/2021
Αποδημοσίευση 03/08/2021
σε 23 ώρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 13Β/21 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ UPS ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ