Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 732/21
Ημερ. Δημοσίευσης 15/07/2021
Αποδημοσίευση 05/08/2021
σε 2 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 93/21 - EΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ CARD UTDS ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ