Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 746/21
Ημερ. Δημοσίευσης 20/07/2021
Αποδημοσίευση 09/08/2021
σε 6 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 94/21 – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΗΜΙΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ