Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 749/21
Ημερ. Δημοσίευσης 21/07/2021
Αποδημοσίευση 27/08/2021
σε 3 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
58Ε/20 : Απόφαση Παράτασης για την κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διέγερσης και ισομοιρασμού (AVR) φορτίων μεταξύ γεννητριών ΤΠΚ τ. ΛΑΣΚΟΣ- ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ
Συνημμένα αρχεία