Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 751/21
Ημερ. Δημοσίευσης 22/07/2021
Αποδημοσίευση 11/08/2021
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 83A/21 - EΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ELECTRIC COMPONEN ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ