Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 806/21
Ημερ. Δημοσίευσης 19/08/2021
Αποδημοσίευση 18/09/2021
σε 15 λεπτά
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΡΩΝ
Συνημμένα αρχεία