Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 811/21
Ημερ. Δημοσίευσης 19/08/2021
Αποδημοσίευση 23/09/2021
σε 4 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
27/21:Προμήθεια Φορητών Αντλιών Πυρόσβεσης, Συσκευών Απεγκλωβισμού και Αεροσυμπιεστών Πληρώσεως Αναπνευστικών Συσκευών Θετικής Πιέσεως, Συμφωνία Πλαίσιο τεσσάρων ετών, εκτιμώμενης αξίας 942.300,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπερ/νων κρατήσεων)
Συνημμένα αρχεία