Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 818/21
Ημερ. Δημοσίευσης 24/08/2021
Αποδημοσίευση 30/09/2021
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διαπραγμάτευση με Δημοσίευση Προκήρυξης με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την Προμήθεια Ξηρών Αλκαλικών Στοιχείων Ναρκών, προϋπολογιζόμενου κόστους 304.384,00 €.