Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 819/21
Ημερ. Δημοσίευσης 24/08/2021
Αποδημοσίευση 20/09/2021
σε 2 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 06/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΦΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DFM Νο3 Νο4 Νο5 Νο9 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΤΗΣ ΝΣ/ΔΚ