Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 837/21
Ημερ. Δημοσίευσης 04/09/2021
Αποδημοσίευση 07/10/2021
σε 2 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΓΕΝ 21/21: Ανοικτός Διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για Εργασίες Δεξαμενισμού ΤΠΚ ΣΤΑΡΑΚΗΣ μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαισίου ισχύος 2 ετών, προϋπολογιζόμενου κόστους 410.000,00€