Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 839/21
Ημερ. Δημοσίευσης 02/09/2021
Αποδημοσίευση 09/10/2021
σε 3 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Ε/Π ΤΟΥ ΠΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 329.983,00€