Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 840/21
Ημερ. Δημοσίευσης 06/09/2021
Αποδημοσίευση 15/10/2021
σε 3 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη 17/21 για την Προμήθεια Καυσίμου Κίνησης Πολεμικών Πλοίων στη ν. Κύπρο, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας 10.000.000,00 Ευρώ