Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 846/21
Ημερ. Δημοσίευσης 08/09/2021
Αποδημοσίευση 22/09/2021
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 108/21 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ BOSCH ΗΜ MTU 396 8VTB53 ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ