Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 847/21
Ημερ. Δημοσίευσης 08/09/2021
Αποδημοσίευση 23/09/2021
σε 5 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΜΔ για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Διάρκειας 2 Ετών Παροχής Υπηρεσιών Μετεγκατάστασης Εργαστηρίου Ραδιογραφίας, Εκτιμώμενης Αξίας 93.000,00€ Άνευ ΦΠΑ