Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 851/21
Ημερ. Δημοσίευσης 10/09/2021
Αποδημοσίευση 20/09/2021
σε 2 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 04/21 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ
Συνημμένα αρχεία