Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 852/21
Ημερ. Δημοσίευσης 10/09/2021
Αποδημοσίευση 20/09/2021
σε 2 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 03/21 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ
Συνημμένα αρχεία