Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 853/21
Ημερ. Δημοσίευσης 10/09/2021
Αποδημοσίευση 27/09/2021
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 110/21 - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΑΣ OLYMPUS ΦΓ Τ. ‘S’