Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 855/21
Ημερ. Δημοσίευσης 13/09/2021
Αποδημοσίευση 24/09/2021
σε 6 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 60/21 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ.