Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 856/21
Ημερ. Δημοσίευσης 16/09/2021
Αποδημοσίευση 22/09/2021
σε 4 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Προγράμματος EFFECTOR (ΓΕΝ/Α4)