Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 308/22
Ημερ. Δημοσίευσης 11/05/2022
Αποδημοσίευση 06/06/2022
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Π/Θ ΚΟΙΝ/ΣΤΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Υ/Γ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΘ/ΝΝΑ, ΕΚΤ/ΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΠΤΑ (55.807,00€) ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠ/ΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
Συνημμένα αρχεία