Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 310/22
Ημερ. Δημοσίευσης 13/05/2022
Αποδημοσίευση 01/06/2022
σε 3 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ 52/22 – Ν. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΡΟΤΑΛΛΩΝ Φ/Γ ΨΑΡΑ