Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 311/22
Ημερ. Δημοσίευσης 13/05/2022
Αποδημοσίευση 21/06/2022
σε 3 εβδομάδες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη ΑΗΜΔ για την Σύναψη Σύμβασης µε Αντικείμενο την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών, στο Πλαίσιο Κάλυψης Αναγκών Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών Περιοχών Σαλαμίνας, Αττικής και ΚΕ ΠΟΡΟΣ, Π/Υ 997.164,50€, άνευ ΦΠΑ