Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 312/22
Ημερ. Δημοσίευσης 16/05/2022
Αποδημοσίευση 30/05/2022
σε 1 μέρα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 04/2022 // ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΤΥΦΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Συνημμένα αρχεία