Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 324/22
Ημερ. Δημοσίευσης 23/05/2022
Αποδημοσίευση 08/07/2022
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης Πολεμικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων Λιμενικού Σώματος, Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Είκοσι Εκατομμυρίων (120.000.000,) Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλασσομένων ΦΠΑ-ΕΦΚ
Συνημμένα αρχεία