Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 337/22
Ημερ. Δημοσίευσης 26/05/2022
Αποδημοσίευση 07/07/2022
σε 1 εβδομάδα
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια δέκα (10) ημιφορτηγών οχημάτων τύπου PICK-UP, Εκτιμώμενης Αξίας 368.140,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και τελών, άνευ ΦΠΑ)