Στοιχεία Διαγωνισμού
Κατηγορία Τρέχοντες Διαγωνισμοί
Αριθμός Πρωτοκόλλου 342/22
Ημερ. Δημοσίευσης 30/05/2022
Αποδημοσίευση 06/07/2022
σε 6 μέρες
Επιστροφή στους Διαγωνισμούς
Διακήρυξη Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού(Αρ. Διακ 13/22)για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού(Ανθρώπινη Ανοσοσφαιρίνη)για Κάλυψη Αναγκών Στρατιωτικών Νοσοκομείων, μέσω Σύναψης Τετραετούς Συμφωνίας Πλαίσιο,έναντι εκτιμώμενης αξίας 4.547.556,00 Ευρώ